FAQ & Guidebook
how to create your own website


FAQ

Justmine คือ แพลตฟอร์มสำหรับขุด (mining) ประเภทเหรียญเหรียญทางเลือก (Alt Coins) โดยเราได้พัฒนาฐานข้อมูลอย่าง Big Data ที่เก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับ Protocol ในแพลตฟอร์มของเราให้เป็นรูปแบบบริการ One-Stop Service ในการขุดบนแพลตฟอร์มของเรา ซึ่งแพลตฟอร์มของเราสามารถใช้งานได้ทั้ง บุคคลทั่วไป , นักขุดรายย่อย และ นักขุดรายใหญ่ ซึ่งจุดแข็งของแพลตฟอร์มเรา คือสามารถสร้างรายได้ที่สมเหตุสมผลที่มากกว่าและมอบความอิสระภาพให้กับนักนักขุดมากกว่าการขุดแบบปกติ พร้อมการให้บริการในทุกขั้นตอนเพื่อความสะดวกของนักขุดผ่านการกดแค่ Start บนแพลตฟอร์มของเรา

แพลตฟอร์ม Justmine จะมี Engine Protocol ที่ทางเราพัฒนาขึ้นที่ใช้ร่วมกับ Big Data ในการประมวลผลความสามารถของนักขุดที่ใช้งานผ่านแพลตฟอร์มของเราโดยจะโจทย์วิเคราะห์ว่า ความสามารถที่ส่งขึ้นมาควรไปทำงานแบบไหนที่เหมาะสมและสร้างรายได้ดีที่สุดในช่วง ณ เวลาที่แตกต่างกันออกไป โดยสามารถอธิบายได้ว่า "เลือกขุดเหรียญทางเลือกที่กำไรดีที่สุดจากความสามารถเฉพาะทางของนักขุด" โดยรูปแบบการทำงานดังกล่าวจะผ่าน Protocol อัจฉริยะของเราในการจัดการงานเบื้องหลังทั้งหมด

รูปแบบการให้บริการแบบ One-Stop Service บนแพลตฟอร์มของเราจะมีประโยชน์หลักๆกับนักขุดดังต่อไปนี้
* รายได้ที่สมเหตุสมผลและเพิ่มขึ้นจากการขุดบนแพลตฟอร์มของเรา ในรูปแบบของ Bitcoin (BTC)
* สามารถจัดการการขุดที่ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นด้วยการใช้งานเพียงคำสั่งเดียวบนแพลตฟอร์มเราคือ "Start"

Justmine เป็นเพียงแค่ผู้ใหบริการบนแพลตฟอร์มสำหรับการขุดเหมืองดิจิตอลเท่านั้นดังนั้นการลงทุนกับเราคือการใช้งานแพลตฟอร์มของเราในการขุดส่วนเรื่องอุปกรณ์ในการขุด ผู้ลงทุนแค่มี CPU (Central Processing Unit) , GPU (Graphics Processing unit) ซึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้ลงทุนเองไม่ได้เกี่ยวกับทาง Justmine แต่อย่างใด

CONTACT US

หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ทันที